12 Barris

El Centre Catòlic presenta un protocol contra l’assetjament a menors

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Prevenir, escoltar i, si escau, actuar, amb un full de ruta clar i previst. El Centre Catòlic de l’Hospitalet, associació cultural dedicada fonamentalment a l’esport (bàsquet) i al teatre ha fet un pas endavant i ha presentat el ‘Protocol per a la detecció i prevenció d’assetjament a menors’. Segons explica Eduard Cirera, vocal de la junta directiva de l’entitat, l’objectiu és “prevenir conductes i espais de risc, com ara, evitar que una persona adulta es quedi sola amb un nen o nena a un vestidor, o regular el tema de les pernoctacions”.

El Centre Catòlic ha decidit posar en marxa aquest mecanisme de control i compromís després que un entrenador de la branca esportiva de l’entitat fos investigat i citat a declarar, acusat d’haver comès pressumptes abusos sexuals i/o assetjament via xat, a diverses jugadores del club. A partir d’ara, després de ser validat el passat dilluns 25 d’octubre en assemblea extraordinària dels socis i sòcies, totes les persones que treballen amb menors a l’entitat (monitors/es, entrenadors/es, vetlladors/es) hauran de signar aquest protocol que també estableix la creació de la figura de delegada de protecció, encarregada del seguiment d’aquests temes. 

Hi haurà dos delegats o delegades, un pel teatre i un altre pel bàsquet. El protocol també contempla apartar a la persona denunciada de tota activitat amb l’entitat ràpidament, la comunicació als socis i sòcies de l’entitat, “sense donar detall ni noms dels fets succeïts” i l’entitat farà pública la seva posició, “sempre contrària a qualsevol tipus de violència o abús cap a menors d’edat i es posarà a disposició de les famílies afectades”.

Per tant, aquest protocol aprovat en assemblea extraordinària de l’associació Centre Católic té com a finalitat, “vetllar per la no vulneració dels drets dels menors, protegir als menors que participen de qualsevol forma a l’entitat de possibles formes d’assetjament, abús i/o maltractament, prevenir les situacions d’assetjament, abús i/o agressió cap als menors que participen de l’entitat a qualsevol tipus de nivell, facilitar el procés de detecció de possibles casos d’assetjament, abús i/o agressió i establir uns circuits d’actuació comuns per a tota l’entitat”. 

Igualment, aquest document està orientat a garantir unes metodologies de treball conscients i amb perspectiva de gènere, a establir unes pautes d’actuació davant un possible cas del que s’ha esmentat anteriorment i, si escau, establir unes mesures preventives per tal de garantir la màxima atenció a les persones afectades; així com, establir mesures de suport i acompanyament per part de l’entitat a les persones afectades.

Aquest protocol, com aclareix Eduard Cirera, és una adaptació, a les activitats específiques del Catòlic, del protocol oficial de la Generalitat per a les entitats de lleure. Afegeix que és necessari donat que “a l’entitat hi ha nens i nenes des dels 5 o 6 anys fins a jovent de 20 a 22 anys, tant a l’escola de teatre infantil (capsa de Somnis), com als equips de bàsquet, ja el club té totes les categories femenines i masculines”.

Els viatges, els vestidors esportius, les relacions de poder entre monitoratge i alumnat… Tots aquests temes estan presents entre les mesures de prevenció presentades per aquesta entitat. Un contingut específicament pensat per prevenir l’assetjament de qualsevol tipus (sexual, bullying, abús de poder, violència psicològica) des de persones adultes cap a menors. 

El protocol presentat pel Centre Catòlic de l’Hospitalet defineix unes situacions de risc potencial derivades de la realització d’activitats de l’entitat. Avalua el nivell de risc de les mateixes i aporta unes accions preventives per reduir aquests riscs cap als infants. Per exemple, davant les fotos a menors durant activitats es recomana “respectar els drets d’imatge de l’infant. Usar preferiblement càmeres de l’entitat. Si es fan servir mòbils privats, enviar les fotos a l’entitat, i no guardar-les al propi mòbil”. 

Un altre cas simptomàtic podria ser quan cal acompanyar nens o nenes petites al lavabo. En aquest cas, el protocol contra l’assetjament a menors recomana: “Sempre que sigui possible, anar amb un grup d’infants. Si és un cas d’urgència d’un sol infant, avisar un altre educador/a i respectar el temps lògic d’aquest espai. Si és una activitat que necessita l’ajuda d’un monitor o monitora no s’ha de tancar amb baldó”.

Eduard Cirera, vocal de la junta directiva, afirma que desconeix si hi ha altres experiències semblants a la ciutat a entitats de lleure, tot i que assegura que des de la junta del Centre Catòlic es mostren oberts a buscar assessorament en cas que sigui necessari. 

Aquest mateix document presentat davant l’assemblea de l’entitat diu que hi ha 3 elements essencials sobre els quals es vertebrarà el circuit d’actuació. Aquests són: “el criteri de mínima intervenció necessària”, que significa que els infants o adolescents que relatin una situació de maltractament o abús sexual han de ser entrevistats pel mínim de persones imprescindibles de l’entitat. En segon lloc, “el criteri de discrecció vol dir que seran coneixedors/es del fet les persones indispensables; que seran les encarregades de gestionar les accions que s’han de dur a terme per garantir la protecció de l’infant, adolescent o jove”. Per últim, “el criteri de transparència” que apel·la a la necessitat de comunicar tot el que ha passat o del que s’és coneixedor, oferint informació i acompanyament a les famílies i a les persones afectades”.

Assemblea extraordinària del Centre Catòlic, celebrada passat 25 d’octubre

Amb aquest pas, el Centre Catòlic vol posar fil a l’agulla en aquesta greu problemàtica que s’ha destapat, especialment en el món del teatre infantil i juvenil, els darrers mesos. Un dels casos més frapants, publicat pel diari Ara, és el dels abusos sexuals a l’Aula de Teatre de Lleida, on les víctimes van denunciar més de 20 anys d’abusos en aquest espai d’aprenentatge juvenil. 

L’associació Centre Catòlic de l’Hospitalet està formada per unes 300 persones sòcies i al voltant de 600 famílies tenen algun vincle amb l’entitat des de les activitats adreçades a la infància.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat