12 Barris

L’Hospitalet és la ciutat de Catalunya amb més barris de nivell socioeconòmic “molt baix”

Un estudi estadístic publicat per l’Idescat mostra que creix la desigualtat entre els barris de l’Hospitalet i la mitja de la població catalana durant el període de recuperació econòmica.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Una àmplia majoria dels barris de l’Hospitalet han vist com s’han augmentat les desigualtats respecte a la resta del territori català en els darrers anys. Així ho mostren les dades estadístiques publicades per primera vegada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que també assenyala que l’Hospitalet és la ciutat catalana amb més barris amb un nivell socioeconòmic “molt baix”, per sobre de Barcelona.

L’estudi publicat per l’Idescat elabora un nou indicador social -l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST)- que analitza el nivell social i econòmic català per agrupacions censals. Ho fa, concretament, combinant sis indicadors: la població ocupada, la renda mitjana per persona, la població amb estudis baixos, els treballadors de baixa qualificació, la població jove sense estudis postobligatoris i la població estrangera de països de renda baixa o mitjana.

L’informe, publicat recentment, situa l’índex mitjà de Catalunya en 100 punts, de manera que permet comparar amb facilitat si un territori es troba per sobre o per sota del conjunt de la població. Per fer-ho l’Idescat ha emprat les dades del període comprès entre el 2015 i el 2018. L’institut estadístic agrupa el nivell social i econòmic en les categories de: Molt baix (IST menor a 75), Baix (de 75 a 90), Mitjà baix (de 90 a 100), Mitjà alt (de 100 a 110), Alt (de 110 a 125) i Molt alt (més de 125).

Índex socioeconòmic territorial a l’Hospitalet. Font: Idescat

Desigualtat creixent

Fins a vuit agrupacions censals de l’Hospitalet es troben en un nivell socioeconòmic “Molt baix”, el que representa el 12% del total de barris més vulnerats de tota Catalunya. Són les zones de Pubilla Cases – Can Vidalet, la Bòbila; a La Florida les agrupacions de la Plaça de la Llibertat, Parc dels Ocellets, Avinguda de Catalunya i Parc de les Planes; i la zona del centre de Collblanc i Vallparda. Uns barris molt castigats on s’ha incrementat la desigualtat fins a 3 punts en els últims anys, un temps que s’havia considerat de recuperació econòmica a tot l’Estat.

Sobre el total de 31 agrupacions censals de la ciutat, l’estudi publicat per l’Idescat mostra que el 75% de l’Hospitalet es troba per sota de la mitja catalana. Només vuit d’elles se situen per sobre, concentrant-se majoritàriament al centre de la ciutat i a les zones de la Plaça Europa i la Ciutat de la Justícia.

Santa Coloma de Gramenet i l’Hospitalet de Llobregat són les dues úniques ciutats catalanes amb més de 100.000 habitants on no hi ha cap barri amb nivells socioeconòmics de tipus “Alt” o “Molt alt”.

Diferència de renda entre nord i sud

La renda mitjana per persona és un dels indicadors que mostra més clarament la divisió entre nord i sud de la ciutat. Si bé gran part de la ciutat es troba per sota de la mitjana catalana (13.338 euros anuals, l’any 2018), als barris situats per sota de les vies, hi trobem uns ingressos que oscil·len entre els 14.800 (al barri Centre) i els 10.800 euros (al barri d’El Gornal).

Pel que fa a la zona nord -a excepció dels barris de Can Serra i Sanfeliu- es troben les llars amb uns ingressos més baixos: dels 10.500 a Collblanc fins als 8.300 euros per persona a l’any al barri de Les Planes. Una esquerda social i econòmica entre sud i nord de la ciutat que es manté al llarg dels anys.

Paradoxalment, les zones en què s’ha incrementat més la renda per càpita en els últims anys són les més pobres, seguides de les més riques. Un fet que s’associa a l’augment de la població ocupada de fins al 9,4% a determinades zones de Pubilla Cases i La Florida.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat