12 Barris

Cinc dies, un recurs i un greuge

Presenten un recurs de reposició contra la decisió municipal d’instar al desallotjament de la nau de Salamina i la síndica de Greuges de l’Hospitalet obre expedient urgent.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Cinc dies. Cinc dies per trobar una solució residencial abans que més d’una cinquantena de persones es quedin al carrer sense cap alternativa. Aquesta és la situació després que una notificació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat arribés el passat 17 de maig a mà de les famílies que resideixen a la nau industrial ubicada al carrer Salamina, al barri de Santa Eulàlia. Moltes d’elles ja expulsades de la nau de l’Avinguda Vilafranca fa uns sis mesos.  

La defensa legal d’aquestes persones, a càrrec de l’advocada Mireia Salazar Gabarró, s’ha mogut molt des de llavors. S’ha interposat un recurs potestatiu de reposició, s’ha demanat cita amb Serveis Socials de l’Ajuntament via mail -sense cap resposta de moment- i s’han reunit amb la síndica de Greuges de l’Hospitalet per demanar suport davant aquesta emergència social anunciada. 

El recurs de reposició es presenta contra la resolució número 5480 de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat  de l’Ajuntament, aquella que insta el desallotjament al·legant motius de seguretat i declara l’espai com a no habitable. Aquest recurs sol·licita la suspensió de l’execució del desnonament, perquè segons recull l’escrit “aquesta pot causar un perjudici d’impossible o difícil reparació”. 

Entrada de la nau habitada per unes 50 persones al carrer Salamina de Santa Eulàlia

Entre les al·legacions que la defensa d’aquest col·lectiu posa sobre la taula estan: “la improcedència de la resolució” donat que “els informes tècnics no justifiquen la necessitat de la imminent desallotjament de la nau”. Segons consta al text legal, “es posa de manifest que l’informe de 24 de novembre de 2020, emès pels serveis tècnics, no concreta quines són les afectacions de la instal·lació elèctrica i la seva correlació amb el risc per a la vida de les persones” i afegeix: “en aquest sentit, es posa de manifest que les persones ocupants de la nau han dut a terme millores en la instal·lació, però que aquestes no han estat apreciades per les autoritats municipals atès que no han accedit a l’interior de la finca”.

De la mateixa forma, la defensa legal  també al·lega “la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, del dret a l’habitatge, del dret a la protecció de la salut i del dret a la protecció de la infància” que suposa aquesta decisió municipal d’instar al desallotjament abans del 30 de maig sense acompanyar-la d’una pla de reallotjament i suport social per a les persones afectades.

Entre les persones que habiten la nau, al voltant de 50 persones en dos nuclis diferenciats de convivència, i amb famílies amb menors a càrrec, hi ha diferents situacions de vulnerabilitat. Hi ha persones amb problemes greus de salut, com ara una persona diagnosticada de càncer i tractada a l’Hospital de Bellvitge, i una altra persona asmàtica. Així doncs, segons l’advocada Mireia Salazar Gabarró, “el desallotjament de la nau sense alternativa habitacional pot posar en risc les seves vides, atès que la situació de sensellarisme incrementa el risc sobre la salut de les persones, a banda de suposar una vulneració dels drets més fonamentals per a les persones”.

Obren expedient de Greuge 

Per la seva banda, l’oficina de Merche Garcia, Síndica de Greuges de l’Hospitalet, un cop rebut aquest recurs de la defensa de les afectades pel desallotjament de la nau de Salamina i també després de mantenir audiència amb elles i la seva representació legal, ha emès, amb data del 24 de maig, una resolució de qualificació i inici de procediment de Greuge.

La finalitat d’aquest expedient de la Síndica és “comprovar que en el desallotjament notificat per l’Ajuntament, previst per al dia 30 de maig, de les persones i famílies ocupants de les naus industrials del C. Salamina, 19 – 35, no existeix afectació dels drets fonamentals i se’ls ofereixen els recursos socials necessaris per atendre la seva situació d’extrema vulnerabilitat i es garanteix una alternativa habitacional”.

Aquesta resolució de l’òrgan de defensa de la ciutadania de l’Hospitalet conclou, igualment, que “correspon que les persones afectades siguin informades dels recursos socials als quals poden acollir-se per tal que, prèvia la seva acceptació, es pugui elaborar un pla de treball amb seguiment personalitzat per millorar la seva situació en els diferents àmbits (salut, residencial, laboral, legal, relacional, etc); assegurant en tot moment que cap d’elles no es quedaran sense sostre, amb atenció específica de les necessitats dels menors que en puguin dependre, incloent-hi la cobertura de les seves necessitats més bàsiques, en aplicació del que preveu l’art. 27.3 de la Convenció sobre els drets dels infants de NNUU i l’art. 41 de Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència”. 

Al document redactat per la Sindicatura de Greuges de l’Hospitalet es pot llegir:

Extracte de la resolució arran l’anunci de desnonament de la nau del carrer Salamina el proper 30 de juny

De la mateixa forma, aquesta resolució de la síndica ha estat traslladada a les àrees municipals amb competències o responsabilitats sobre l’assumpte, matisant que “el tràmit del present procediment qualificat de greuge, té caràcter preferent i urgent per haver-se al·legat circumstàncies que comporten o poden comportar vulneració de drets fonamentals o de llibertats públiques”.

Cinc dies. L’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té cinc dies per replantejar-se el desnonament o per activar el pla d’acompanyament social i de reallotjament que demana la síndica i la defensa de les persones afectades perquè aquesta decisió no causi, com diu el recurs, “un perjudici d’impossible o difícil reparació” o sigui catalogada com a un greuge cap a les seves veïnes.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat