12 Barris

Un informe de la Síndica de l’Hospitalet veu necessària la recuperació de la biblioteca de Santa Eulàlia

Ho va explicar l’associació de veïns i veïnes de Santa Eulàlia basant-se en l’escrit de la síndica de greuges.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

La Síndica de greuges de l’Hospitalet va explicar en una resolució que la queixa presentada pels veïns i veïnes de Santa Eulàlia arrel de la recuperació de la biblioteca és vàlida i per tant reunia els requisits d’admissió per ser acceptada. Aquest informe de la Síndica, a més, revela que hi ha una manca de biblioteques a tot l’Hospitalet. Compara els equipaments de cada barri amb el que marquen els estàndards. Es pot apreciar que només Bellvitge-Gornal compleix els requisits adequats, i que per la resta, tenint en compte la seva superfície, és insuficient. Pel que fa a les hores de funcionament, el MLPC (Mapa de Lectura Pública de Catalunya) estableix una mitjana de 40h setmanals que tampoc es compleix a cap districte (35,5h) excepte a Bellvitge que amb 39,5 hores supera les seves necessitats (35h).

Aquest MLPC estableix, pel que fa al cas de l’Hospitalet, que l’equipament o equipaments dins del districte de Santa Eulàlia no són els adequats i contempla el trasllat o l’ampliació, però en cap cas el tancament dels ja existents, que es el que va fer l’Ajuntament. A més, estableix els estàndards o mòduls de dimensionament públic dels equipaments, els quals es defineixen segons el nombre d’habitants i les característiques del municipi. Aquests recursos són el fons documental, l’edifici i l’equipament, el personal i les hores setmanals de servei. En el quadre anterior hem vist els estàndards previstos per a les biblioteques de municipis propers als 40.000 habitants.

Per a una població d’aquest tipus es necessiten 1600m2 de superfície, amb una dotació de personal de 7-9 persones i un servei de 40 hores setmanals. L’any 2020, la població del Districte III era de 47.102 habitants, per tant, si fem cas a les dades (l’única biblioteca del Districte és la de la Plaça Europa amb 875m2) és del tot més insuficient.

El dia 3 de febrer, l’AVV Som Santa Eulàlia va presentar aquesta queixa davant la Síndica de l’Hospitalet on es sol·licitava la intervenció en relació al desacord amb la resposta donada per l’Ajuntament a la instància del 21 de setembre. En aquella instància, amb 4055 signatures, es demanava que es recuperés la biblioteca de Santa Eulàlia atenent a la petició de milers de veïns i veïnes.

Segons expliquen des de l’associació, en la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, no es responia ni es satisfeia la demanda plantejada a la instància del setembre doncs, simplement, exposava una versió dels motius del tancament que, segons SOM Santa Eulàlia, corresponien amb els exposats per part del propi ajuntament a les seves xarxes socials de manera prèvia. Com no contemplava la reobertura i no proposava cap altra alternativa, les veïnes i veïns van decidir optar per una altra via.

A més, també es remarca el paper que juga el bibliomercat. Recentment obert al mercat de Santa Eulàlia, pot servir per cobrir unes funcions concretes (consulta de revistes i novel·les o bústia amb recollida de llibres), però no la d’equipament bibliotecari, donat que no compleix els requisits de centre cultural de la comunitat, amb material necessaris per organitzar exposicions, debats, conferències, concerts i projeccions cinematogràfiques.

Davant d’aquesta situació, l’informe de la Síndica demana que es tingui en compte la queixa de l’Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia perquè, malgrat que l’Ajuntament va contestar la demanda, en l’escrit només figuraven les causes tècniques i de seguretat del tancament, però no donava resposta a la petició real: recuperar l’equipament, en el mateix lloc o en un altre del barri. A més, recomana a l’Àrea d’Educació de la regidoria del Districte III que en la revisió propera dins del Pla de Biblioteques que es faci es tingui en compte el MLPC amb els estàndards i mòduls òptims.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat