Memòria de les Llabordes

Memòria del barri: Ruta anarquista per Collblanc-La Torrassa

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

El projecte de La memòria de les llambordes continua amb les seves activitats de recuperació de la memòria del barri. El passat 11 de novembre, els carrers dels barris de Collblanc i La Torrassa van ser l’escenari d’una ruta anarquista, guiada per l’activista local Joan Font. Organitzada pel projecte “La memòria de les llambordes”, aquesta ruta va oferir als participants una oportunitat única per explorar la història anarquista que ha marcat els nostres barris.
Des dels primers dies del segle XX, Collblanc i La Torrassa han estat lloc de trobada per activistes i pensadors llibertaris, buscant una transformació social radical.
Amb una passió contagiosa per la història dels moviments anarquistes, Font va destacar les històries menys conegudes i les figures oblidades que han deixat una empremta a aquests barris.
La ruta va passar per diversos punts emblemàtics. Entre ells, destaquen les antiga xarxa d’ateneus llibertaris, els llocs on es feien assemblees clandestines i les zones on es prenia la paraula per defensar idees de llibertat i igualtat.
Els participants de la ruta van expressar la seva gratitud per tenir l’oportunitat de conèixer una perspectiva poc coneguda de la història local. Molts van destacar la importància de mantenir viva la memòria dels moviments anarquistes i la seva rellevància en l’actualitat.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat