Laboral

Quins efectes ha tingut la nova reforma laboral al mercat de treball de l’Hospitalet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

La reforma laboral del govern central aprovada durant aquest passat febrer pel Congrés dels Diputats, ja està tenint un impacte al mercat laboral espanyol i català. Segons dades del SEPE, als contractes indefinits al mes de març van tenir una pujada del 62% (513.677) respecte al mes de febrer, i del 36% a l’abril respecte al març, una xifra rècord en termes absoluts (698.646). En aquest sentit, la reforma laboral hauria permès estabilitzar un important nombre de llocs de feina que d’altra manera seguirien sent temporals.

A nivell català, les dades també mostren un increment rècord en aquesta modalitat de contractes: al març es van signar 93.143 contractes indefinits, uns 30.741 més (+49%) respecte al febrer; a l’abril es manté aquest augment en termes absoluts arribant a la xifra de 107.811 contractes indefinits, 76.141 contractes indefinits més que l’abril de 2021.

A l’Hospitalet també podem comprovar aquest impacte de la nova reforma laboral en aquests dos mesos de vida.

Com es veu al gràfic 1, a l’Hospitalet a partir del març d’enguany els contractes indefinits havien arribat fins als 2.169, un 49% més respecte del mes de febrer; a l’abril segueixen pujant fins als 2.235 contractes indefinits signats, el que representa més d’un 200% més en comparació a l’abril de l’any passat (693). També és notable la baixada de contractes de tipus temporal (39% menys), passant dels 4.950 signats al març fins als 2.989 a l’abril. 

Per a la coordinadora de Comissions Obreres (CC.OO) de l’Hospitalet, Liliana Reyes, “tant a nivell de Catalunya com l’Hospitalet l’impacte de la reforma laboral és positiu: ha augmentat l’afiliació a la seguretat social, s’ha reduït la temporalitat i també l’atur”. Segons Reyes, “on més ha tingut impacte positiu ha estat en aquells sectors i persones que patien major precarietat laboral, com el sector serveis i les dones joves entre 25 i 45 anys, amb la qual cosa crec que és un molt bon pas”. En efecte, les dades destaquen un increment important dels contractes laborals indefinits i una baixada dels temporals, tot i que venim d’una temporalitat i un atur molt alt a tots els nivells. Una opinió molt diferent té el secretari d’organització de la CNT de l’Hospitalet, Jordi Vega, per a qui “la reforma laboral està feta per a realitzar un maquillatge estadístic” ja que molta gent “que ara tingui més d’un contracte per poques hores ara apareixerà estadísticament com treballador indefinit”. 

¿Un canvi estructural o conjuntural?

Com hem dit, tot i que és massa d’hora per saber realment quins són els impactes de la nova reforma laboral, algunes xifres destaquen per sobre altres i ens donen pistes sobre els efectes d’aquesta nova reforma. Si ens fixem una mica més en detall, segons les dades de l’Observatori de Treball de la Generalitat, a l’Hospitalet els contractes indefinits a jornada parcial van representar el 15% (806) del total de contractes signats a l’abril de 2022 (5224), mentre que un any abans van representar només un 3% (167). 

Pel que fa als contractes de tipus fixos-discontinus, que amb la nova reforma han passat a ser de modalitat indefinida i que es caracteritzen per realitzar feines de forma intermitent, es nota també un salt extraordinari des de l’abril, passant a representar actualment gairebé el 5% del total de contractació, quan fa un any només representava el 0,7%. Recordem que aquest tipus de contracte encara que ara consti com indefinit segueix sent per a feines temporals, per tant, és treball precari. Aquesta també és una tendència que s’ha donat al conjunt de l’estat.

Disgregades les dades per sexe, del total de contractes signats a l’abril, el 52,5% són fets per homes i el 47,5% per dones. Per tipologia de contractes, els homes representen el 58% dels contractes indefinits, mentre que les dones representen el 42%. Si comparem aquestes dades amb les d’abril de l’any passat (39% dones i 61% homes), hi ha una pujada significativa de contractes indefinits signats per dones. 

En quant a la tipologia per jornada parcial: les dones engloben el 55% en aquests tipus de contractes, mentre que els homes un 45%. Amb xifres de fa un any les dones amb jornada parcial representaven el 58%. Es tracta d’un canvi de fons o només conjuntural?

Per a Vega, des de la CNT, “s’ha d’estar alerta davant aquest escenari, ja que es tracta d’un escenari de repartiment del treball, però d’un repartiment de la poca feina que n’hi ha i fet a mida de qui té el mercat de treball a les seves mans”. En aquest sentit, segons Vega, els canvis no seran estructurals ja que aquesta reforma laboral no ha canviat els problemes que hi ha de fons, com per exemple la pèrdua de poder sindical a les empreses. Per la seva part, la coordinadora de CC.OO sí que veu un canvi de tendència amb la nova reforma laboral, avalada per les dades, encara que és molt recent. Per a Reyes, amb aquesta reforma laboral  “la percepció de la gent és que per fi poden dir que tenen un treball estable i això fa molt no només en termes materials sinó també en termes emocionals, com de compromís amb l’empresa”.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat