Política

La Síndica de Greuges demana “incrementar el parc d’habitatge social” de l’Hospitalet

L’oficina de la sindicatura municipal ha presentat l’informe de l’any 2020, marcat per la pandèmia, on hi destaquen les queixes relatives a l’habitatge i l’accés als Serveis Socials de l’Hospitalet.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

L’oficina de la Sindicatura de Greuges de l’Hospitalet, amb la Merche García al cap, va abordar durant el 2020 un total de 185 accions entre consultes, gestions d’intermediació i expedients. Aquesta figura de defensa dels veïns i veïnes, a la que poden recórrer les persones quan se senten maltractades i indefenses davant l’administració, està activa a la ciutat des de l’any 2018, sent encara un servei una mica desconegut per la població. Les seves resolucions no són pas vinculants, però si que canalitzen, dins del circuit institucional, els casos en què es constata la vulneració de drets.

La memòria del 2020 recull les queixes, suggeriments o reclamacions en un any especialment complicat arran la pandèmia de la Covid-19, amb considerables canvis als canals d’atenció ciutadana dins de l’administració municipal. Del total de tràmits efectuats per la Sindicatura, 119 van ser reclamacions de les quals 75 van concloure en un expedient i 44 van ser desestimades per diverses raons, fonamentalment burocràtiques. Els temes que aglutinen més reclamacions són serveis socials, amb un 29% de les reclamacions; espai públic, amb un 27%, i convivència i seguretat, amb el 12%. L’informe ha estat presentat al ple del mes d’abril i comentat per totes les forces polítiques al consistori.

Aquest informe sobre els Òrgans de Defensa de la Ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat és una mena de termòmetre social o d’enquesta, que mostra la punta de l’iceberg de la relació de les veïnes i veïns amb l’administració local. Parlem de sondeig, perquè el nombre de reclamacions han estat interposades per aproximadament només el 0,05% de la població adulta de la ciutat. Però, així i tot, aquest any, l’activitat de la Síndica de Greuges, respecte a la incoació d’expedients ha augmentat en un 39%.

Destaquen, a més, dins d’aquest informe 2020, els 10 expedients d’ofici engegats per la síndica “donada la situació de vulnerabilitat social” i que evidencia de nou tres dels problemes cabdals de la ciutat: les mancances de l’espai públic, la pobresa i el desbordament dels serveis socials per a fer-hi front, i els greus problemes a la ciutat en matèria d’habitatge: amb un gruix important de població en risc de pèrdua de casa seva.

Prova de la vàlua d’aquest termòmetre social, és que tots els grups municipals van coincidir en les recomanacions finals recollides per Merche Garcia al voltant de comptar amb més alternatives habitacionals davant els desnonaments, aconseguir més recursos per a Serveis Socials o millorar l’accessibilitat en general de la ciutat, especialment als parcs infantils i fent fora de les voreres tota mena de barreres. També el mateix Fran Belver, primer tinent d’alcaldia, assumia aquestes problemàtiques com els principals reptes de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Com accedir a Serveis Socials?

El 29% de les reclamacions rebudes per la Síndica el 2020, estava relacionat amb Serveis Socials. L’informe remarca les queixes relacionades amb “la dificultat d’accés als Serveis Socials, en especial durant el confinament, i casos relacionats amb la pèrdua de l’habitatge i les dificultats de seguiment i de cercar alternatives des dels Serveis Socials. També s’ha posat de manifest la bretxa digital que s’ha generat entre la població i els serveis públics en implementar-se el teletreball i, en especial amb les persones en situació de més vulnerabilitat que necessitaven accedir als Serveis Socials amb urgència”.

Entre aquests expedients d’ofici, per exemple, es troben casuístiques personals com aquesta:

El regidor de l’Àrea de Benestar Social, Jesús Husillos, va voler replicar aquest punt de l’informe, durant el ple municipal, afirmant que “els Serveis Socials de l’Hospitalet sempre hi han estat, mai s’ha perdut la presencialitat”. Va afirmar, al mateix temps, que “les mesures sanitàries van fer impossible aquesta presencialitat clàssica” o que de vegades s’exigeix als serveis socials municipals assumir competències que no els corresponen”.

Però aquest suport per aconseguir atenció social cap a persones concretes, no és l’última advertència o recomanació que llança la Síndica de Greuges. Al seu informe assegura que: “és important crear una línia de telèfon directa amb els Serveis Socials que disposi de capacitat per activar ajudes d’urgència directament. És necessari incrementar la plantilla de l’equip de Serveis Socials, mantenir sempre l’atenció presencial i crear un servei d’urgència que entri en funcionament quan tanquen les àrees bàsiques”. També, des de la mateixa Oficina de la Sindicatura, apunten a la necessitat d’aprovar d’un reglament de prestacions econòmiques de caràcter social i l’aprovació d’una cartera de serveis socials.

En relació amb el tema d’habitatge, l’informe dels Òrgans de Defensa de la ciutadania de l’Hospitalet recomana que “s’incrementi el parc d’habitatge social”, al mateix temps que proposa que “s’actualitzi o es disseny un nou procediment d’actuació de Serveis Socials en situacions de risc de pèrdua de l’habitatge, per realitzar un bon acompanyament de les persones i famílies que es troben en processos de desnonament per ajudar-les a cercar un habitatge estable abans que es produeixi el desnonament, evitant al màxim les situacions d’angoixa i desemparament que viuen les famílies, moltes vegades amb infants a càrrec seu”. Entre les conclusions de la Sindicatura de Greuges es recull que: “els serveis socials han de garantir el reallotjament temporal d’aquestes famílies fins a disposar de l’habitatge assignat per la Mesa d’Emergències de L’Hospitalet, assegurant en tot moment que no es quedaran al carrer”.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat