12 Barris

Es busquen botiguers i botigueres pels mercats municipals de l’Hospitalet

Obert el termini per a licitar per les parades buides de tots els mercats municipals de l’Hospitalet.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Fins al 13 d’octubre està obert el termini per optar a alguna de les 125 parades dels mercats municipals que es troben buides i sense cap negoci adjudicat. Hi ha parades internes (alimentació i complements) i externes (amb activitat lliure). Per optar a aquestes parades cal licitar amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en una subhasta pública que parteix de 0 euros. Com a principal novetat en aquesta edició, tot el procediment de contractació amb l’administració, és a dir, de tramitació i adjudicació, serà digital.

Des de feia anys, només es podria optar a una parada dins d’un mercat municipal via traspàs d’una tenda existent. Aquest mes, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha obert el procediment per poder esdevenir paradista de mercat municipal. Aquesta és una oportunitat laboral i per donar empenta a la vida comercial dels mercats del municipi.

Aquesta modalitat de concessió de llicències de les parades buides dels mercats municipals es tracta d’una concessió demanial, una fórmula jurídica que suposa l’usdefruit d’un bé que continua essent propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet, però que se cedeix plenament per a la seva explotació, en aquest cas comercial, durant un període determinat. Al cas dels mercats municipals i les seves licitacions actuals, aquest temps es troba entre els 2 i els 25 anys, segons cada mercat. Aquesta fórmula permet la venda de la llicència o traspàs de l’activitat.

Qui pot optar?

Poden optar a aquestes licitacions persones físiques i jurídiques, però el plec de condicions està especialment adreçat a micro-empreses. Tot i que l’edicte recull que “poden ser concessionàries d’aquestes totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin capacitat plena d’obrar”, responsables de mercants municipals van explicar durant una sessió informativa que les persones no comunitàries, amb nacionalitat de fora de la Unió Europea, necessitaven un document de reciprocitat contractual amb l’administració que cal demanar al seu consolat o ambaixada nacional d’origen.

Es pot demanar una parada sense tenir activitat comercial prèvia. És en el moment en que la persona, empresa, associació (amb activitat econòmica) o la cooperativa resulti concessionària de la parada quan cal presentar la corresponent alta a l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) o quan la persona es pot donar d’alta com autònoma.

Quines parades estan lliures?

Cada mercat municipal de l’Hospitalet es troba en una situació diferent. Hi ha mercats, com el de Santa Eulàlia, on només hi ha 3 parades disponibles (dues interiors i una exterior) i una cambra frigorìfica per a guardar els producte. Però també hi altres, com el de Torrent Gornal que oferten fins a 34 parades, entre interiors i exteriors. Destaca, relatiu al temps de la concessió de parades, el Mercat de Bellvitge (el mercat vell) amb només disponibilitat d’explotació comercial de la parada fins al desembre de 2024.

A banda de la despesa de la subhasta, on qui presenti l’oferta més alta guanya la parada en cas d’optar diferents persones, cal afegir a les despeses fixes a abonar pels nous i noves botigueres, els subministraments propis de la parada i les taxes municipals que es cobren trimestralment. Aquestes taxes varien de preu, segons mercat i dimensions de la parada i tenen a veure amb les despeses comunes del conjunt del mercat (gestió residus, neteja general, llum, etc). Aquí es pot consultar l’ordenança fiscal que les regula.

Aquí es pot consultar tot el recull de normativa i les parades disponibles als mercats municipals.

Contacta amb nostres

hola@districte7.cat